Akademik Teşvik Başvurusu yapanlarn dikkatine: 9 Şubat 2016
Akademik Teşvik almaya hak kazanan akademik personelin kesin listesi aşağda sunulmuştur.
AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU
YILDIRIM BEYAZIT NİVERSİTESİ
AKADEMİK TEŞVİK LİSTESİ
AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU YAPANLAR
FAKLTE Blm SIRA UNVAN AD SOYAD AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU NİHAİ PUAN
               
Diş Hekimliği Fak.   1 1 Prof. Dr. Metin Orhan 32.75
               
Hukuk Fakltesi   2 1 Profesr Z. Seldağ  GNEŞ PESCHKE 32.40
3 2 Doent Hayri BOZGEYİK 62.85
4 3 Yardmc Doent Cafer EMİNOĞLU 68.70
5 4 Yardmc Doent Ahmet KILIN 52.50
6 5 Yardmc Doent Neslihan KARATAŞ DURMUŞ 49.50
7 6 Yardmc Doent Emir  KAYA 32.70
               
Siyasal Bilgiler Fakltesi İktisat Blm 8 1 Prof. Dr.  Muhsin KAR 71.60
9 2 Prof. Dr.  Erdal Tanas  KARAGL 56.62
10 3 Prof. Dr.   Fuat  OĞUZ 51.05
11 4 Do. Dr.  Murat ASLAN 30.95
12 5 Yrd. Do. Dr.  Mehmet Fatih  ZTEK 46.69
14 7 Yrd. Do. Dr.  Fatih Cemil  ZBUĞDAY 35.85
15 8 Arş. Gr.  Koray GKSAL 30.60
Maliye Blm 16 9 Prof. Dr. Hseyin  ŞEN 30.90
17 10 Yrd. Do. Dr.  Barş  ALPASLAN 53.62
18 11 Arş. Gr.  Şahin  YEŞİLYURT 30.00
Uluslararas İlişkiler Bl. 19 12 Prof. Dr.  Birol AKGN 46.20
20 13 Prof. Dr.  Muhittin  ATAMAN 49.33
21 14 Prof. Dr.   Mustafa Stk BİLGİN 48.15
22 15 Prof. Dr.   Seluk OLAKOĞLU 53.40
23 16 Yrd. Do. Dr.   Giray SADIK 37.35
24 17 Yrd. Do. Dr.   Bayram SİNKAYA 36.90
Siyaset Bilimi ve Kamu Ynetimi Bl. 25 18 Prof. Dr.   Adem AYLAK 39.83
26 19 Yrd. Do. Dr.  Engin  SAYGIN 30.00
27 20 Yrd. Do. Dr.   Frat MOLLAER 30.00
               
Mhendislik ve Doğa Bilimleri Fakltesi Elektrik ve Elektronik Mh. Bl. 28 1 PROF.DR. HALİM HALDUN GKTAŞ 47.97
29 2 DO.DR. HSEYİN CANBOLAT 47.38
30 3 DO.DR. İLYAS ANKAYA 34.95
31 4 DO.DR. ASAF BEHZAT ŞAHİN 36.92
32 5 DO.DR. KAMİL AĞATAY BAYINDIR 58.67
33 7 YRD.DO.DR. ENVER  AVUŞ 59.48
34 8 YRD.DO.DR. MEHMET  NL 63.30
Enerji Sistemleri Mh. Bl. 35 9 PROF.DR. FAHRETTİN GKTAŞ 46.12
36 10 DO DR ABDULLAH YILDIZ 60.00
Endstri Mh. Bl. 37 11 PROF.DR. ERGN  ERASLAN 41.25
Makine Mh. Bl. 38 12 PROF.DR. VELİ ELİK 43.88
39 13 PROF.DR. EROL ARCAKLIOĞLU 55.46
40 14 PROF.DR. NAL AMDALI 82.35
41 15 PROF.DR. ADEM İEK 92.25
42 16 PROF.DR. SADETTİN ORHAN 36.45
43 17 YRD.DO.DR. İHSAN TOKTAŞ 43.80
Matematik-Bilgisayar 44 18 DO.DR. NİYAZİ ŞAHİN 30.85
45 19 YRD.DO.DR. MURAT ZOĞLU 63.00
Malzeme Mh. Bl. 46 20 PROF.DR. CİHANGİR DURAN 54.82
47 21 PROF.DR. GVEN ANKAYA 59.18
48 22 PROF.DR. AYTUN ATEŞ 48.00
49 23 ĞR. GR. ZCAN KONUR 60.00
Bilgisayar Mh. Bl. 50 24 PROF.DR. FATİH VEHBİ ELEBİ 68.03
51 25 YRD.DO.DR. BAHA ŞEN  88.35
52 26 YRD.DO.DR. BEKİR SIDDIK GR 81.00
53 27 YRD.DO.DR. AHMET ERCAN TOPU 57.60
54 28 YRD.DO.DR. OSMAN SERDAR GEDİK 32.62
               
İslami İlimler Fakltesi   55 1 Prof. Dr.  Ahmet  Yldrm 48.00
56 2 Prof. Dr.  Metin  zdemir 51.00
57 3 Do. Dr.  zcan  Gngr 56.25
58 4 Prof. Dr.  Zeki Salih  Zengin 42.45
59 5 Yrd. Do. Dr.  Harun  Şahin 33.75
60 6 Prof. Dr.  İsmail  alşkan 36.00
61 7 Do. Dr.  Hasan Ycel  Başdemir 34.50
62 8 Prof. Dr.  mer  Ylmaz 33.30
63 9 Yrd. Do. Dr.  Mehmet Ata  Az 30.00
64 10 ğr. Gr. Aydn  Kudat 36.00
               
Trk Musiki Devlet Konservatuvar   65 1 Do. Dr. Cenk  GRAY 64.57
66 2 Yrd. Do. Dr. Arif DEMİR 60.00
67 3 Yrd. Do. Dr. Burcu Avc AKBEL 52.50
68 4 ğr. Gr. Emre DZENLİ 30.00
69 5 ğr. Gr. ağlar  TOPTAŞ 34.50
70 6 ğr. Gr. Alper AKDENİZ 32.25
               
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakltesi Tarih Blm 71 1 Prof.Dr. Hac Mustafa  ERAVCI 35.07
Tarih Blm 72 2 Prof.Dr. Hseyin  INAR 48.63
Trk Dili ve Ed. Blm 73 3 Prof.Dr. Ertuğrul  YAMAN 40.95
Trk Dili ve Ed. Blm 74 4 Prof.Dr. Funda  TOPRAK 48.00
Sosyoloji Blm 75 5 Prof.Dr. Mustafa  ORAN 50.85
Felsefe Blm 76 6 Prof.Dr. Musa Kazm  ARICAN 32.10
Tarih Blm 77 7 Prof.Dr. Salih  YILMAZ 94.00
Sosyoloji Blm 78 8 Prof.Dr. Cevat  ZYURT 38.70
Felsefe Blm 79 9 Do.Dr. Levent  BAYRAKTAR 43.50
Felsefe Blm 80 10 Do.Dr. Mehmet  VURAL 54.00
Tarih Blm 81 11 Do.Dr. Fatih  ERKOOĞLU 37.80
Trk Dili ve Ed. Blm 82 12 Do.Dr. İsrafil  BABACAN 40.80
Trk Dili ve Ed. Blm 83 13 Do.Dr. M. Mete  TAŞLIOVA  50.55
Trk Dili ve Ed. Blm 84 14 Do.Dr. Sait  OKUMUŞ  30.60
Trk Dili ve Ed. Blm 85 15 Do.Dr. Mnire Kevser  BAŞ 37.80
Trk Dili ve Ed. Blm 86 16 Do.Dr. İbrahim  TZER 48.60
Trk Dili ve Ed. Blm 87 17 Do.Dr. Mustafa  ERDOĞAN 30.30
Trk Dili ve Ed. Blm 88 18 Do.Dr. Akartrk  KARAHAN 54.30
Doğu Dilleri ve Ed. Bl. 89 19 Do.Dr. Yldz  Deveci BOZKUŞ 37.80
Bilgi ve Belge Yn. Bl. 90 20 Yrd.Do.Dr. Glten  ALIR 34.21
Felsefe Blm 91 21 Yrd.Do.Dr.  Ahmet  KESGİN 43.20
Felsefe Blm 92 22 Yrd.Do.Dr. Ahmet  KAVLAK 49.50
Felsefe Blm 93 23 Yrd.Do.Dr. Şahban  YILDIRIMER 60.00
Sosyoloji Blm 94 24 Yrd.Do.Dr. Ali Zafer  SAĞIROĞLU 45.45
Tarih Blm 95 25 Yrd.Do.Dr. Miyase  Koyuncu KAYA 30.00
Tarih Blm 96 26 Yrd.Do.Dr. Sayim  TRKMAN 40.25
Tarih Blm 97 27 Yrd.Do.Dr. Yaşar  BAYTAL 38.70
Tarih Blm 98 28 Yrd.Do.Dr. Sibel  ST ERDEM 55.69
Trk Dili ve Ed. Blm 99 29 Yrd.Do.Dr. İ. Ethem  ARIOĞLU 58.69
Trk Dili ve Ed. Blm 100 30 Yrd.Do.Dr. Seyfullah  YILDIRIM 46.35
Trk Dili ve Ed. Blm 101 31 Yrd.Do.Dr. Cengiz  KARATAŞ 30.00
Felsefe Blm 102 32 Yrd.Do.Dr. M. Enes  KALA 48.00
Trk Dili ve Ed. Blm 103 33 Yrd.Do.Dr. Oğuzhan  AYDIN 34.31
Trk Dili ve Ed. Blm 104 34 Arş. Gr.  Demet  SOYLU 40.20
Bilgi ve Belge Yn. Bl. 105 35 Arş. Gr.  Erdin ALACA 30.40
Bilgi ve Belge Yn. Bl. 106 36 Arş. Gr.  Mge  AKBULUT 30.06
Sosyoloji Blm 107 37 Arş. Gr.  Bahattin   CİZRELİ 39.60
Sosyoloji Blm 108 38 Arş. Gr.  Nevin  ŞAHİN 31.88
Trk Dili ve Ed. Blm 109 39 Arş. Gr.  Zeynep  TEK 41.70
Trk Dili ve Ed. Blm 110 40 Arş. Gr.  N. Gamze  KORKMAZ 45.00
               
Dil Uygulama ve Araştrma Merkezi Mdrlğ   111 1 Okutman Sezaver APCI SİPAHİ 36.00
               
Tp Fakltesi Cerrahi Tp Bilimleri Bl. 112 1 Doent Doktor Abdussamed  YALIN 31.46
113 2 Profesr Doktor Ahmet KUTLUHAN 37.27
114 3 Yardmc Doent Melahat  YILDIRIM 30.00
115 4 Profesr Doktor Mustafa Erol DEMİRSEREN 43.56
116 5 Profesr Doktor Metin DOĞAN 30.09
117 6 Profesr Doktor Murad BAVBEK 30.00
118 7 Yardmc Doent Ersin Grkan DUMLU 37.43
119 8 Profesr Doktor Mehmet KILI 60.00
120 9 Doent Doktor Mahmut Nedim AYTEKİN 50.17
121 10 Doent Doktor Emrah ŞENEL 33.91
122 11 Profesr Doktor Ali Teoman TELLİOĞLU 90.00
123 12 Yardmc Doent Yasin TOKLU 32.94
124 13 Doent Doktor Nurullah AĞIL 47.81
125 14 Doent Doktor Fatma YLEK 52.37
126 15 Doent Doktor Emine AKAY 38.48
127 16 Yardmc Doent Mehmet Atf Erol AKSEKİLİ 30.00
128 17 Yardmc Doent Serdar  BALCI 66.29
129 18 Yardmc Doent Aydan KILIARSLAN 30.00
130 19 Doent Doktor Ali Sami BERİN 44.72
131 20 Yardmc Doent etin IŞIK 32.89
132 21 Profesr Doktor Ayşe Filiz YAVUZ AVŞAR 38.09
133 22 Profesr Doktor Murat BOZKURT 78.00
134 23 Profesr Doktor Abdulkadir BUT 30.13
135 24 Profesr Doktor Mehmet Hakan KORKMAZ 90.00
136 25 Profesr Doktor Muzaffer KIRIŞ 40.50
137 26 Profesr Doktor Ali COŞKUN 45.78
138 27 Profesr Doktor Cem Nuri AKTEKİN 36.91
Tp Fakltesi Temel Tp Bilimleri Bl. 139 28 Profesr Doktor Habibe Meltem ZGNER 36.00
140 29 Profesr Doktor Leyla Didem  KOZACI 36.97
141 30 Profesr Doktor zcan EREL 100.00
142 31 Profesr Doktor zen  ZENSOY GLER 59.37
143 32 Profesr Doktor Ahmet evik TUFAN 45.83
144 33 Profesr Doktor Rza DURMAZ 60.00
145 34 Profesr Doktor Selim Yavuz SANİSOĞLU 75.00
146 35 Doent Doktor Fatih  EKİCİ 38.19
147 36 Doent Doktor Ahmet ARHAN 52.90
148 37 Doent Doktor Sevil AYLI 64.91
149 38 Doent Doktor Cemile KOCA 41.92
150 39 Doent Doktor Kadir DESDİCİOĞLU 44.23
151 40 Yardmc Doent Ceylan BAL 36.87
152 41 Yardmc Doent Salim NEŞELİOĞLU 55.00
153 42 Yardmc Doent Glsm AKDENİZ 99.64
154 43 Yardmc Doent Selcen YKSEL 75.09
155 44 Yardmc Doent Hilal GKTRK 35.17
156 45 Yardmc Doent Mesut AKYOL 82.85
157 46 Yardmc Doent Ender ŞİMŞEK 30.00
158 47 Uzman Doktor Ramazan  YKSEL 43.06
159 48 Araştrma Grevlisi Emine TERZİ 31.08
160 49 Araştrma Grevlisi Beyza Ecem Z 61.68
161 50 Araştrma Grevlisi İlkay  ORUMLUOĞLU PİŞKİN 60.00
162 51 Araştrma Grevlisi Tuba  ZDEMİR 61.00
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri Bl. 163 52 Profesr Doktor Fevzi ALTUNTAŞ 30.65
164 53 Yardmc Doent Tmer GVEN 31.13
165 54 Profesr Doktor Nurullah ZENGİN 44.34
166 55 Profesr Doktor İmdat DİLEK 34.18
167 56 Yardmc Doent Hseyin AYHAN 37.43
168 57 Profesr Doktor Turan BUZGAN 33.57
169 58 Profesr Doktor Mehmet Akn TAŞYARAN 31.38
170 59 Profesr Doktor Selami AKKUŞ 30.55
171 60 Profesr Doktor Glsm ZET 34.57
172 61 Profesr Doktor Hatice Rahmet GNER 40.01
173 62 Doent Doktor Saliha ŞENEL 38.53
174 63 Profesr Doktor Hatice BODUR 52.00
175 64 Profesr Doktor zge ARDIOĞLU 30.33
176 65 Doent Doktor Didem ZDEMİR 36.66
177 66 Yardmc Doent Ahmet DİRİKO 35.85
178 67 Profesr Doktor Engin BOZKURT 30.18
179 68 Profesr Doktor Mustafa   ZTRK 34.25
180 69 Yardmc Doent Selma  TURAL HESAPIOĞLU 31.62
181 70 Yardmc Doent Basri Furkan DAĞCIOĞLU 35.49
182 71 Doent Doktor Yusuf ST 36.06
183 72 Yardmc Doent Ahmet KESKİN 39.26
184 73 Doent Doktor Mehmet UĞURLU 54.65
185 74 Profesr Doktor Ahmet METİN 58.55
186 75 Profesr Doktor Telat KELEŞ 40.35
187 76 Doent Doktor Cevdet  AYDIN 34.04
188 77 Yardmc Doent Mustafa Tuğrul GKTAŞ 34.50
189 78 Yardmc Doent Halil KARA 49.69
190 79 Yardmc Doent Murat İlhan ATAGN 42.81
191 80 Yardmc Doent Tuncer KILI 35.40
192 81 Profesr Doktor Bekir AKIR 55.24
193 82 Yardmc Doent Mehmet Ali Nahit ŞENDUR 91.22
194 83 Doent Doktor Şkran  ERTEN 30.00
195 84 Yardmc Doent Şefika Burak POLAT 34.22
196 85 Profesr Doktor Nebahat  SEZER 31.14
197 86 Doent Doktor Ekrem YETER 36.15
198 87 Yardmc Doent Fatma Neslihan UHACI 31.79
199 88 Profesr Doktor Nesibe ANDIRAN 36.31
200 89 Yardmc Doent Bircan KAYAASLAN 35.97
201 90 Yardmc Doent Hac Ahmet KASAPKARA 30.00
202 91 Doent Doktor Nihal AKAR BAYRAM 32.39
203 92 Profesr Doktor Tahir DURMAZ 41.46
204 93 Doent Doktor Nuriye ZDEMİR 62.53
205 94 Yardmc Doent Mustafa TAHTACI 30.00
206 95 Yardmc Doent Nurdan AY  36.85
207 96 Profesr Doktor Fatma  DEMİREL 39.12
208 97 Profesr Doktor Can Demir  KARACAN 33.33
209 98 Yardmc Doent Mehmet  ERGİN 56.99
210 99 Profesr Doktor Zehra AYCAN 47.00
211 100 Profesr Doktor Osman ERSOY 35.59
212 101 Doent Doktor Serdar Sleyman  CAN 37.67
213 102 Yardmc Doent Kamile  SILAY 36.72
214 103 Profesr Doktor Reyhan ERSOY 66.80
215 104 Doent Doktor Salih  MOLLAHALİLOĞLU 43.09
216 105 Profesr Doktor Blent YALIN 52.07
217 106 Doent Doktor Gknur KALKAN 45.81
218 107 Doent Doktor İlhami YKSEL 36.96
219 108 Profesr Doktor Bahattin TUN 30.00
220 109 Yardmc Doent Glay GLE CEYLAN 31.70
221 110 Doent Doktor Elif ZDEMİR 30.90
222 111 Profesr Doktor Halil ARSLAN 48.21
223 112 Profesr Doktor Başak YALIN 57.55
               
İşletme Fakltesi Bankaclk ve Finans Bl. 224 1 Arş. Gv. Ayyce MEMİŞ 30.00
225 2 Yrd. Do. Dr. Erhan ANKAL 31.50
226 3 Do. Dr. Ayhan KAPUSUZOĞLU 76.10
227 4 Prof. Dr. Nildağ Başak CEYLAN 34.50
İşletme Blm 228 5 Arş. Gv. İhsan AYTEKİN 35.10
229 6 Prof. Dr. Şkr ZEN 51.00
Pazarlama Blm 230 7 Arş. Gv. Merve KARACAER ULUSOY 30.50
231 8 Yrd. Do. Dr. zge GKBULUT ZDEMİR 88.35
232 9 Yrd. Do. Dr. Umut KUBAT 87.86
İnsan Kaynaklar Bl. 233 10 Do. Dr. Hasan Engin ŞENER 52.50
Uls. Tic. ve İşl. Bl. 234 11 Arş. Gv. Semih CEYHAN 60.00
235 12 Prof. Dr. Dilek DEMİRBAŞ 47.83
Yn. Bil. Sis. Bl. 236 13 Prof. Dr. mr AKDEMİR 52.50
237 14 Do. Dr. Abdulkadir HIZIROĞLU 75.60
238 15 ğr. Gr. Ourania ARETA 60.00
239 16 Yrd. Do. Dr. Derya FINDIK 34.50
240 17 Do. Dr. H. Kemal İLTER 61.20
241 18 Yrd. Do. Dr. İhsan Tolga MEDENİ 34.55
242 19 Yrd. Do. Dr. Tun MEDENİ 67.33
               
Yabanc Diller Yksekokulu   243 1 Okutman Mmin ŞEN 30.00
244 2 Okutman Ergun KABAKCI 30.00
245 3 Okutman Demet KABAKCI 30.00
               
Sağlk Bilimleri Fakltesi Hemşirelik 246 1 Yrd. Do. BİRGL ZKAN 34.99
Hemşirelik 247 2 Do. GL PINAR 74.99
Odyoloji 248 3 Yrd. Do. BANU MJDECİ 44.19
Sosyal Hizmet 249 4 Do. RIZA GKLER 42.75
Hemşirelik 250 5 Ar. Gr. HALİME ABAY 34.78
Hemşirelik 251 6 Yrd. Do. SENA KAPLAN 47.70
Hemşirelik 252 7 Yrd. Do. AYŞEGL KO 30.87
Sosyal Hizmet 253 8 Yrd. Do. ESRA ALIK VAR 33.00
Sosyal Hizmet 254 9 Prof. Dr. NURDAN DUMAN 30.00
Sosyal Hizmet 255 10 Ar. Gr. ESRA KILI CEYHAN 33.00