Koordinatörlük

DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörü

 

Prof. Dr. Muhammed Fatih UŞAN

Rektör Yardımcısı

Hukuk Fakültesi Dekanı

E-Posta: fusan@ybu.edu.tr

 

Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörlüğü

Genel Sekreteryası

 

Uzman Damla BÜLBÜLOĞLU

Birim Koordinatörü

E-Posta: dbulbuloglu@ybu.edu.tr

Tel: 0 312 906 13 33

 

Uzman Oya USLU ÇETİN

Yurtdışı Eğitim Danışmanı

E-Posta: ouslu@ybu.edu.tr

Tel: 0 312 906 13 32

 

Gizem AKBAŞ

İdari ve Mali İşler Yetkilisi

E-Posta: gakbas@ybu.edu.tr

Tel: 0 312 906 13 31

 

 

Avrupa Birliği Programları Koordinatörlüğü

 

Prof. Dr. Özen ÖZENSOY GÜLER

Erasmus Kurum Koordinatörü

E-Posta: ooguler@ybu.edu.tr

 

Uzman Damla BÜLBÜLOĞLU

Birim Koordinatörü

E-Posta: dbulbuloglu@ybu.edu.tr

 

Uzman Oya USLU ÇETİN

E-Posta: ouslu@ybu.edu.tr

 

Farabi Kurum Koordinatörlüğü

 

Doç. Dr. Abdullah YILDIZ

Farabi Kurum Koordinatörü

E-Posta: ayildiz@ybu.edu.tr

 

 

Mevlana Kurum Koordinatörlüğü

 

Yrd. Doç. Dr. Ünsal DÖNMEZ

Mevlana Kurum Koordinatörü

 

Uzman Damla BÜLBÜLOĞLU

Kurum Koordinatör Vekili/Birim Koordinatörü

 

Uzman Oya USLU ÇETİN

E-Posta: ouslu@ybu.edu.tr

 

 

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)

 

Prof. Dr. Muhammed Fatih UŞAN

Komisyon Başkanı

E-posta: fusan@ybu.edu.tr

 

Çeviri Ofisi

 

Uzman Oya USLU ÇETİN

E-Posta: ouslu@ybu.edu.tr