Katkı Veren Öğretim Üyeleri

FAKÜLTEMİZE KATKI VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

ORTODONTİ ANABİLİM DALI

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

Doç. Dr. Emine KAYGISIZ

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Fatma Deniz UZUNER

 

Türk Patent ve Marka Kurumu

Dr. İbrahim YAŞAR

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Dr. Dt. Kemal Özgür DEMİRALP

 

Haberler