İletişim Bilgileri

ENGELSİZ YBU

Sekreterya Hizmetleri

 

Burcu KOÇAK

(0312) 323 01 30 / 6210
engelsizybu@ybu.edu.tr