Uluslararası Öğrenciler Sempozyumu 6-8 Kasım'da İstanbul'da

Uluslararası Öğrenciler Sempozyumu 6-8 Kasım'da İstanbul'da

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uluslararası Öğrenci Dernekleri'nin 6-8 Kasım tarihlerinde İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenleyeceği "Uluslararası Öğrenciler Sempozyumu" hazırlıkları devam ediyor. Sempozyum kapsamında sunulacak bildiriler belirlendi. Yakın zamanda program tümüyle yayına sunulacaktır. 

 

 

Organizasyonun amacı şu şekilde belirtilmektedir:
 

  • Dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliğini daha yakından takip ederek küresel eğilimler ışığında eğitim açısından ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmek.
  • Uluslararası öğrenci hareketliliğinde ülkemizin bir eğitim üssü olmasına katkıda bulunmak.
  • Dünyanın muhtelif ülkelerinde, farklı kıtalarda, değişik coğrafyalarda uluslararası öğrencilere yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşları, öğrenci organizasyonları, üniversiteler, akademik kurullar ve ilgili-yetkin kişilerle tecrübe paylaşımı yapmak.
  • Uzun vadede dünyanın muhtelif coğrafyalarında uluslararası öğrenci çalışması yapan paydaş – ilgili birim-merci-kişi-kurullar arasından koordinasyonu sağlayacak, tecrübe paylaşımına hizmet edecek, uluslararası öğrenci hareketliliğine katkı sağlayacak bir üst yapılanmanın teşekkülünü sağlamak.
  • Uluslararası öğrenci hareketliliği ve uluslararası eğitim konusunda bir literatür taraması yapmak, akademik çalışmalara kaynaklar hazırlamak. 

Dünyada en fazla uluslararası öğrenci ağırlayan ülkelerde, uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalarda stk öğrenci organizasyonu, üniversitelerin ilgili akademik birimi, temsilcilerin katılımıyla İstanbul’da 3 günlük bir organizasyon gerçekleştirilecektir.

Bu organizasyon içerisinde 4 program gerçekleşecektir;

1. Kurumların kendilerini ve ülkelerindeki uluslararası öğrenci hareketliliği hakkında sunum yapacakları bir sempozyum olacaktır.

2.  Dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliği sorunları üzerine ve uzun vadede bir üst yapılanmanın oluşturulmasının istişare edileceği bir çalıştay olacaktır.

3.  Uluslararası eğitim ve eğitimin uluslararasılaştırılması konulu akademik bildirilerinin sunulacağı bir sempozyum olacaktır.

4. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelecek bu temsilcilerle, ülkemizde uluslararası öğrencilere yönelik çalışma yapan sivil toplum kurumları, kamu ve diğer tüm ilgili paydaş kurumlar ziyaret edilerek, tecrübe paylaşımı ve çalışmaların yerinde görülmesi sağlanılacaktır.

Sempozyuma şu ülkelerden katılım olacaktır: Güney Afrika, Sudan, Nijerya, Rusya, Kazakistan, Malezya, Pakistan, Tayland, Kuveyt, Kıbrıs, Mısır, Tunus, Brezilya, ABD, Kanada, Avustralya, Azerbaycan, İran (Zahidan), İngiltere ,Bosna Hersek, Fransa, Almanya, Uganda, Hindistan, Endonezya

Sempozyum sonucunda beklenilen çıktılar şu şekildedir:

Program sonrasında uluslararası öğrenci ve uluslararası eğitim alanında yapılacak akademik çalışmalara kaynaklık teşkil edecek raporlar yayınlanacaktır.

Kurumların birbirini daha yakından tanıması ve tecrübe paylaşımı neticesinde öğrenci hareketliliği daha bilinçli, bir zeminde kalite ön planda tutularak sağlanacaktır

Dünyada uluslararası öğrenci alanında çalışma yapan ilgili birimler arasında koordinasyonun sağlanacağı bir yapı oluşturulacak. Ülkemizde ve dünyada uluslararası öğrenci çalışmasının daha sağlıklı yürütülebilmesi için tecrübe paylaşımı sağlanmış olacak

Farklı ülkelerden programa katılacak, ilgili stklar birbirlerini daha yakından tanıyacaklar.  Uzun vadede işbirliği zemini yakalayacaklar. Bu alanda yapılacak akademik çalışmaları daha zengin hale getirecek. Ülkelerin birbirleri arasındaki işbirliği ve dayanışması için uluslararası öğrencilerin rolü ön plana çıkarılacak.