Göç Araştırmaları Dergisi Makale Çağrısı

THE JOURNAL OF MIGRATION STUDIES
MAKALE ÇAĞRISI

 


  Göç Araştırmaları Dergisi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı’na  bağlı Göç Araştırma  Merkezi tarafından yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanacak olan hakemli ve akademik bir dergidir. Yayın  dili Türkçe ve İngilizce olan Göç Araştırmaları Dergisi ile ulusal ve uluslararası göç literatürünün  zenginleşmesine, yeni araştırma alanlarının teşvikine, farklı perspektiflerden akademik bilgi üretilmesine ve  paylaşılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.


 Göç Araştırmaları Dergisi’nde, ulusal ve uluslararası alanda göç, göçmen, mülteci, sığınmacı, insan ticareti  mağdurlarıyla ilgili konular ile insan hareketliliğinin ekonomik, toplumsal, coğrafi, kültürel, psikolojik, tarihi ve  hukuki boyutları üzerine makale, çeviri ve kitap değerlendirmelerine yer verilecektir.


 Göç Araştırmaları Dergisi’ne, aşağıda sunulan konularla sınırlı kalmayacak şekilde uluslararası göçle  ilişkilendirilebilecek konularda yazı gönderilebilir.

 ·         Göç Yönetimi ve Politikaları
 ·         Göç Kuramları ve Dinamikleri
 ·         Dünya’da ve Türkiye’de Göçün Tarihsel Arka Planı
 ·         Türkiye’ye Yönelik Düzensiz Göç Süreçlerinin Analizi
 ·         Türkiye’nin Dünya Göç Akışları İçindeki Yeri ve Rolü
 ·         AB Uyum Süreci ve Geri Kabul Anlaşmaları
 ·         Göç, Uyum ve Toplumsal Kabul
 ·         Göç, İnsan Hakları ve Güvenlik Algıları
 ·         Sosyal Sermaye Perspektifinden Göç ve Kalkınma
 ·         Göç İletişimi ve Kriz Yönetimi
 ·         Uluslararası Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçu
 ·         Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma
 ·         Mülteciler ve Sınırlarda Yaşananlar
 ·         Beyin Göçü, İşgücü Göçleri ve Tersine Göçler
 ·         Türkiye’de Göçün Kadınsılaşması
 ·         Türk Göç Kültürü
 ·         Göç ve Göçmen Yazını
 
                                                                                                                       Aralık 2015 sayısı için yazıların en geç 30 Ekim 2015 tarihine kadar makale@goc.gov.tr adresine                                                                                                                                      gönderilmesi gerekmektedir.