Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları

 

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uzman yardımcılığı mülakata katılmaya hak kazanan adaylar,

 

Merkez göç uzman yardımcılığı mülakata katılmaya hak kazanan adaylar için;

http://www.goc.gov.tr/files/files/merkez_goc_uzman_071016.pdf

 

İl göç uzman yardımcılığı mülakata katılmaya hak kazanan adaylar için;

http://www.goc.gov.tr/files/files/tasra_goc_uzman_071016.pdf

 

Yazılı sınav puanlarını öğrenmek için;

http://gpm.ybu.edu.tr/home/giris?ReturnUrl=%2f

 

Yazılı sınav optik cevap formlarının tekrar incelenmesi için takip edilecek prosedür;

- Sınav optik cevap formunun tekrar incelenmesini isteyen adaylar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Merkez Şube TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına  "sınav sonucu tekrar inceleme hizmet bedeli" olarak 15 TL yatırıldıktan sonra banka dekontu (üzerinde ad, soyad, TC kimlik no ve hangi sınava girdiğini belirtmelidir) ile YBU - Göç Politikaları Merkez müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Göç Politikaları Merkezi Müdürlüğü, Güvenevler mah. Cinnah Cad. no 16 Çankaya Ankara adresine posta yolu ile gönderilmelidir. Dekont üzerinde ve dilekçede adayın adı soyadı, TC kimlik numarası, girdiği sınavın adı (Merkez ve/veya il göç uzman sınavı), iletişim bilgileri (posta adresi, email ve cep telefon numarası) eksiksiz olarak belirtilmelidir.    

Başvuru inceleme takvimi:

Sınav sonuçlarının duyurulması: 07/10/2016

Sınav optik cevap kağıtlarının tekrar incelenmesi için başvuru süresi: ​10/10/2016 - 14/10/2016 tarihleri arasında postaya verilmiş başvuru mektupları.

Sınav komisyonu tarafından optik cevap kağıtlarının incelenmesi: 19/10/2016

Sonuçların adaylara email yolu ile duyurulması: 20/10/2016

Not: Yukarıda belirtilen tarihler dışında postaya verilmiş dilekçe mektupları incelemeye alınmayacaktır. 

Belirtilen biçimde bankaya hizmet bedeli yatırılıp dekontları olmayan başvurular ve (posta yolu dışında) email / telefon yolu yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.