CENG 205 ELectrical Circuit and Electronic Devices

Midterm: 25%

Final : 40%

Laboratory: 20%

Homework: 10 %

Quiz: 5%

 

Week Topic Materials Notes
1 Introduction Slides

TÜRKÇE DERS NOTLARI

2 Basic Laws Slides  
3

Basic Laws-2

Slides

LAB1
4

Delta-Wye Connections

Slides LAB2
5

Node Voltage

Analysis

 

Slides LAB3
6 Supernode Slides  
7

Mesh Analysis

Supermesh

Slides LAB4
8

Superposition 

Source Transformations

Slides LAB5
9 Maximum Power Transfer Slides HW1  -- HW1_TR
10 OPAMP Slides QUIZ
11 Capacitors and Inductors Slides HW2 - HW2-TR
12

First Order Circuits

I

Slides LAB6
13

First Order Circuits

II

Slides  
14 Phasor-Sinusoids Slides  

 

Announcement

23.01.2017

You can see your exam papers on Tuesday between 12.30-13.00. 

20.01.2017

Final Grades 

29.12.2016

Make-up exam and quiz will be on January 3,2017.

(27.12.2016)

EN: Homework-2 is published.
TR: 2. Ödeviniz yayımlanmıştır. 

(18.12.2016)

Every week on Monday at lab time, there will be a problem solution hour. Kalan haftalar lab saatinde soru çözümü olacaktır. (C506) 

09.12.2016

This week (12.12.2016) there will be problem solution. Bu hafta(12.12.2016) soru çözümü yapılacaktır. 

(06.12.2016)

Homework 1 is pusblished. Dead-line: 14.12.2016 at 23.59.

 

05.12.2016 ve 06.12.2015 tarihlerinde lab ve soru çözümü olmayacaktır.

(21.11.2016)

This week there will be no lab. There will be a problem solution instead for both group(on Monday C506 at lab time).

Bu hafta lab olmayacaktir. Yerine her iki grup icinde soru cozumu yapilacaktir (Pazartesi C506, lab saatinde).

(12.11.2016)9

This week, there will be problem solution hour instead of laboratory session due to electricity problem in our labs. Problem solution will be held in C503 on Monday at lab time for both groups.

---TR---

Bu hafta labta elektrik sisteminin olmaması dolayısıyla lab yerine aynı saatte soru çözümü yapılacaktır. Soru çözümü, her iki grup icin pazartesi lab saatinde C503 nolu sınıfta yapılacaktır. 

(08.11.2016)

Each lab group contains 3-4 students. Each group are responsible for bringing the list of items here for the lab. Groups are determined, please do not ask to change it.

Lecture will start at 08:45 for rest of the weeks starting from 14.11.2016 week.

-------TR------- 

Laboratuvar dersleri 3-4 kişilik gruplar halinde yapılacaktır. Her grup, burada bulunan malzeme listesindeki lab malzemelerini lab için yanında getirmelidir. Gruplar belirlenmiştir, lütfen değiştirmek için talepte bulunmayınız.

14.11.2016 tarihi itibari ile ingilizce dersler saat 08:45'te başlayacaktır.

 

(04.11.2016)

There will be labs on 07.11.2016-08.11.2016. Place AB304 (-3rd floor in A Block).

Lab Group1 is on Monday (07.11.2016) at 13:30. Click here to see GROUP1

Lab Group2 is on Tuesday (08.11.2016) at 12.30. Click here to see GROUP2.

For the students who have lab grades from previous year, they will be exempted from  the lab.

--------------TR----------------

NOT: Geçen seneden lab notu olan öğrenciler lablardan muaf sayıalacaktır. Lab derslerine katılmalarına gerek yoktur. Lab notunuz var ise, listede isminiz olsa bile laba katılmanıza gerek yoktur.

Elektrik Devreleri Labı AB304 nolu laboratuvarda yapılacaktır. Dersi Türkçe alan öğrenciler Pazartesi günü saat 13.30'daki gruba katılacaktır. Diğer öğrenciler aşağıdaki gruplara göre laba gireceklerdir. Grupların üzerini tıklayarak, hangi grupta yer aldığınıza bakınız.

GRUP1  Pazartesi saat 13.30 (07.11.2016)

GRUP2 Salı Saat 12.30 (08.11.2016)

Deney föylerini yandaki tabloda "Notes" yazan kısımdandan indirebilirsiniz.

 

(28.10.2016)

There will be a session for introducing you to laboratory. The place is
C503 and the time is: 12.00 on 01.11.2016. Please attend the session.
After this week, laboratories will be continued on regular hours.

P.S: There is no lab on 31.10.2016.
 

(21.10.16)

This week (24.10.16), there will be no lab session.

(08.10.16)

Welcome to Electric Circuit and Electronic Devices course!