Merkez Personeli

Araş. Gör. Afra ALKAN              

Araş. Gör. Pervin DEMİR

YL. Öğrencisi Emre YAŞAR

YL. Öğrencisi Funda GÜLTEKİN

YL. Öğrencisi Gözdehan KURTÇU

YL. Öğrencisi Hatice Hilal AKTAŞ