Üniversitemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Tamamlandı

Akademik ve İdari Personele yönelik 30 Mayıs - 16 Haziran tarihleri arasında  düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri tamamlanmıştır.
 

İSG Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Abdullah YILDIZBAŞI ve İşyeri Hekimi Yrd. Doç. Dr. Halil KARA tarafından Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeline verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde aşağıdaki konulara yer verilmiştir: 


Genel Konular 

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler 

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları      

c) İşyeri temizliği ve düzeni        

d) İş kazası ve meslek hastalığından doğan  hukuki sonuçlar    

 

Sağlık Konuları  

a) Meslek hastalıklarının sebepleri 

b) Hastalıktan korunma  prensipleri, korunma  tekniklerinin uygulanması 

c) Biyolojik ve psiko-sosyal risk etmenleri 

d) İlkyardım 

 

Teknik Konular 

a) Kimyasal, fiziksel ve  ergonomik risk etmenleri 

b) Parlama, patlama ve yangından  korunma 

c) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı 

d) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri 

e) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerin uygulanması 

f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı 

h) İSG genel kuralları ve güvenlik kültürü     

 

 2714614263837811