İSG Üst Kurulu

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜST KURULUProf. Dr. M. Fatih UŞAN

Hukuk Fakültesi Dekanı, Rektör Yardımcısı

İSG Kurul Başkanı

 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah YILDIZBAŞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü

 

Yrd. Doç. Dr. Halil KARA

İşyeri Hekimi

 

Öğr. Gör. İsmail FINDIKLI

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatör Yardımcısı

 

Araş. Gör. İbrahim TÜRKMEN

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatör Yardımcısı

 

Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU

Üye

 

Doç.Dr. Ayşegül KARALEZLİ

Üye

 

Araş.Gör Melda Kevser AKGÜN

Üye

 

Tekniker Ergin GENCER

Üye