Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Kelam Tarihi Bilim Dalı

Kelam Bilim Dalı

İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

Prof. Dr. Metin Özdemir  (Anabilim Dalı Başkanı)

 

Doç. Dr. Cenksu Üçer

 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Demir

 

Ar. Gör. Kamile Akbal