Tasavvuf Anabilim Dalı

Tasavvuf Anabilim Dalı

Tasavvuf Ana Bilim Dalı, Tasavvufun Kur'an ve sünnetteki temelleri, İslam düşüncesindeki yeri ve diğer ilim dallarıyla olan ilişkisi, Tasavvufun tarihî gelişim aşamalarını konu edinir. Tasavvuf literatürünün İslam kültürüne katkılarını da lisans ve lisansüstü düzeyde ele alır.

 

Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı

Tasavvuf Bilim Dalı

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
 

 

 

Prof. Dr. Ömer YILMAZ

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Bülent AKOT

(Anabilim Dalı Başkanı)

 

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Büşra Betül PUNAR