ANABİLİM DALI TANITIM

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalımız, Fakültemizin hazırlık sınıfında ve lisans eğitiminde, Arapça öğretimini yürütmektedir. Arapça öğretimindeki hedefimiz öğrencilerimizin, islam dininin Arapça temel kaynaklarından yararlanabilmesi, orta seviyede konuşma ve dinleme becerisi kazanmasıdır. Hazırlık sınıfı programı dört temel dil becerisi (dinleme, konuşma, okuma, yazma) dikkate alınarak oluşturulmuştur. Derslikler ise modern araç-gereçlerle ve dil öğretim materyalleriyle tefriş edilmiştir. Dinleme, Konuşma ve Yazma dersleri sadece alanında uzman Arap öğretim görevlileri tarafından verilmektedir. 
Anabilim dalımız, yeni dil öğretim yöntemlerini ve yeni çıkan materyalleri takip ederek, yenilikçi bir anlayışla Arapça öğretimini sürdürmektedir.
 
   

Prof. Dr. Yakup Civelek

 

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Mücahit Asutay (Anabilim Dalı Başkanı)

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay Araz

 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Hacıbekiroğlu

 

Yrd. Doç. Dr. Aydın Kudat

 

Öğr. Gör. Servet Demirbaş

 

Öğr. Gör. Amir Baradei

 

Öğr. Gör. Demet Çelik Kul

 

Öğr. Gör. M. Rıdwan al-İbrahim

 

Ar. Gör. Kadriye Hökelekli

 

Ar. Gör. Tahsin Yurttaş