Din Bilimleri Anabilim Dalı

 

Din Sosyolojisi Bilim Dalı

Din Psikolojisi Bilim Dalı

Din Eğitimi Bilim Dalı

Dinler Tarihi Bilim Dalı

Din Felsefesi Bilim Dalı

Prof. Dr. Zeki Salih Zengin (Anabilim Dalı Başkanı)

 
 

Doç. Dr. Özcan Güngör

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yemenici

 

Yrd. Doç. Dr. Rahim Ay

 

Ar. Gör. Rukiye Aysun İnan