Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

Türk- İslam Edebiyatı Bilim Dalı

İslam Sanatları Bilim dalı

Türk Din Musikisi Bilim Dalı

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demirci (Anabilim Dalı Başkanı)

 

Ar. Gör. Hüseyin Şıra

 

Ar. Gör. Tuğba Özen