Kitap

 

 

 

 

    Yrd. Doç Dr. Aytaç AYDIN

 

*  İslam Hukuku Açısından Mali Piyasa ve Mali Piyasa Araçları

İslam Hukuku'nda Kıymetli Evrak Kambiyo Senetleri Hisse Senedi ve Borsa

Tedrici Arapça Dilbilgisi Nahiv

el-Muhtar Ta’lîk

 

 

 

   Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN 

 

* Dört Halife ve Emevilerde Din-Devlet İlişkisi

 

 

 

   Doç. Dr. Murat DEMİRKOL

 

* DÂNİŞNÂME-İ ALÂÎ/ ALÂÎ HİKMET KİTABI

Müellif: İbn Sina

Mütercim: Murat Demirkol

 

* 13. YÜZYILDA FELSEFE SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

Editörler: Doç. Dr. Murat Demirkol ve Ar. Gör. M. Enes Kala

 

 

 

   Doç. Dr. Yasin Yılmaz

 

İSLAM KAYNAKLARINA GÖRE ASHAB-I KARYE VE HABİB NECCAR