BİLGİ VE ANKET SİSTEMİ YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

BİLGİ VE ANKET SİSTEMİ YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

 

 

-Ali BARLES                                                              Bilgi İşlem Dai. Bşk.

abarles@ybu.edu.tr

-Fazlı DOĞANGÜN                                                  Personel Dai.Bşk.

fdogangun@ybu.edu.tr

 

-Bünyamin ÖZTÜRK                                        Öğrenci İşleri Dai. Bşk.

bunyaminozturk26@hotmail.com

 

-Sadullah ÇİFTÇİ                                              Sağlık Kültür Dai. Bşk.

sciftci@ybu.edu.tr

 

-Yrd.DoçDr. Selcen YÜKSEL                            İstatistik Merkez Md.

selcenyuksel@gmail.com

 

-Okutman Müge AKGEDİK                             Yabancı Diller Yüksekokulu

mugeakgedik@gmail.com

 

- DoçDr. Hasan Engin ŞENER                          İşletme Fakültesi

hesener@ybu.edu.tr

 

-Yrd.DoçDr. Esra ÇALIK VAR                            Sağlık Biliml. Fak.

esracalik82@gmail.com

 

-Yrd.Doç.Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ    Hukuk Fak.

neslihankaratas@hotmail.com