Duyurular

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Detaylı incele

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Kalite Çalıştayı Gerçekleştirilecek

Detaylı incele

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kalite Çalıştayı Gerçekleştirilecek

Detaylı incele

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Kalite Çalıştayı Gerçekleştirilecek

Detaylı incele

Kalite Çalıştayı’nın İkincisi İşletme Fakültesi’nde Gerçekleştirildi

Detaylı incele

20 Mart 2017 Kalite Kurulu Toplantısı

Detaylı incele
 1 2