Haberler - Etkinlikler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dış Paydaş Toplantısı Faaliyet Raporu

Detaylı incele

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültemizde Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Detaylı incele

4 Fakültemizde Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Detaylı incele

AYBÜ’de Düzenlenen Kalite Kurulu Toplantısı ile ilgili Dış Basına Yansıyan Haberler

Detaylı incele

Üniversitemiz Kalite Kurulu İç Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Detaylı incele

Üniversite Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları

Detaylı incele
 1 2 3