Ücretsiz Türkçe e-dergiler

Ücretsiz Türkçe E-Dergiler

 2023 Aylık Dergi
 AB Postası
 Acil Tıp Dergisi
 Acoustics Research Letters Online (AIP scitation)
 Adalet Dergisi
 Agbiyotek-L Tarımsal Biyoteknoloji Aylık Haber  Dergisi - Agbiyotek-L Electronic NewsLetter
 Ağrı Dergisi
 Ahenk : Fikir Kültür Edebiyat Dergisi
 Akademik Gastroenteroloji Dergisi
 Akademik Turizm Bülteni
 Alternatives : Turkish Journal of International  Relations
 Altyazı : Aylık Sinema Dergisi                               Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi         Anafilya : Türkçe, Edeb., Kültür ve Sanat Dergisi   Anatolia antiqua = Eski Anadolu                       Anatolia moderna = Yeni Anadolu                     Ankara Dergisi                                               Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri  Dergisi                                                             Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi         Araba Dergisi                                                 Aralık:TMMOB ZMO Öğrenci Kolu Yayın Organı     Arka Plan:Uluslararası Politika                        ASOMEDYA - Ankara Sanayi Odası Aylık Yayın  Organı                                                             A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture     Bakırköy Tıp Dergisi                                       Balkan Journal of Geometry and Its Applications   Bilgi : Sosyal Bilimler Dergisi                             BilgiDünyası                                                 BilimveTeknik Dergisi                                     Bizim Avrupa                                                 Bizim Market : Alışveriş Kültürü ve Gıda Dergisi     British Dental Journal                                       BTHaber                                                     Bulletin (New Series) of the American Mathematical  Society                                                       Bütün Dünya                                                 Chip                                                             CİNE TARIM DERGİSİ                                     Çağdaş Fizik : Bilimsel ve Mesleki Dergi               Çağın Polisi Dergisi                                         Çalakalem                                           Designophy                                               Detay:Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi  Öğrenci Yayını                                                     Dış Politika - Foreign Policy, A Quarterly of the      Foreign Policy Institute                           Diagnostic and Interventional Radiology                   Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi                   Doğu Edebiyatı : Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi     Dokuz Eylül Üniv. İşletme Fakültesi Dergisi               Dozkuz Eylül Üniv. İİBF Dergisi                              e-akademi : Hukuk, Siyasal, Sosyal ve Ekonomik      Bilimler Aylık İnternet Dergisi                                 e-avrasya : kültür, sanat, tarih, mitoloji                   e-Journal of New World Sciences Academy               Economist                                                         Ege Akademik Bakış : İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler  Dergisi                                                               Ege Eğitim Dergisi : Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Dergisi                                                               Ege Mimarlık                                                       EğirdirBahçe : Online Tarımsal Bilgi-Magazin Dergisi   Eğitim Bilimleri ve Uygulama                                 Eğitimde Kuram ve Uygulama : Çanakkale Onsekiz  Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Dergisi     Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar  Dergisi                                                               EKEV Akademi Dergisi                                           Ekoloji : Üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli  çevre dergisi                                                       Elektrik Mühendisleri Odası E-Dergi                         Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi                             Endokrinolojide Diyalog Dergisi                             Endüstri Mühendisliği                                         Epilepsi Dergisi                                                 Erciyes Tıp Dergisi                                             Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi     Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi                             Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi         Ermeni Araştırmaları                                           Eurasia Journal of Mathematics, Science and  Technology Education                                       European Cultural Association                              Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of  Philosophy                                                 Fethiye : Aylık Fikir & Sanat Dergisi                          Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi                  Folklor and Mtyhology Electronic Texts                 Fotografya                                                         Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi                             Gazi Üniv. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi                 Geometry and Topology                                       Glokom-Katarakt                                               Gökbayrak                                                       GÜNCE - TÜBA Bülteni                                         Güncel Pediatri                                                 GÜNSEL - Edebiy, ilmiy ve içtimaiy dergi               Hacettepe Matematik ve İstatistik Dergisi               Hacettepe Ortopedi Dergisi                                 Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni                     Hacettepe Üniv. Çevre Bilimleri Dergisi                   Hacettepe Üniv. Hemşirelik YO Dergisi                   Hacettepe Üniv. Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi     Hacettepe Üniv. Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama  Merkezi Bülteni                                                   Hacettepe Üniversitesi CTAD : Cumhuriyet Tarihi  Araştırmaları Dergisi                                             Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi     Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi       Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi                           HR İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi                   Issues in Science & Technology Librarianship         İç Denetim Dergisi                                             İlköğretim Online                                                 İslami Araştırmalar Dergisi                                     İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası         İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi   İTÜ Dergisi                                                         Jeoloji Mühendisliği Dergisi                                 Journal of Biological& Environmental Sciences  (Uludağ Üniversitesi)


 


 K I R S A L Ç E V R E Y I L L I Ğ I                         Kadın Doğum Dergisi                                           Kadın/Woman 2000 : Kadın Araştırmaları Dergisi     Kadınvizyon
 KANAT: Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi  Haber Bülteni                                                     KAYGI : Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  Felsefe Dergisi                                                   Kazan Medical Journal online                               Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi                             KBB-Forum : Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş  Boyun Cerrahisi Dergisi                                       Kebikeç : İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları  Dergisi                                                             
 Klinik Psikiyatri Dergisi                                       Klinik Psikofarmakoloji Bülteni                              
 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)       LİTTERA Edebiyat Yazıları (Hacettepe Üniv.)             Made in Turkey Dergisi                                       Mali Klavuz Dergisi                                     Marmara Medical Journal : Marmara Üniversitesi Tıp  Fakültesi Dergisi
 Matematik Dünyası
 Medical Network 
 Meme Sağlığı Dergisi
 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 Milli Folklor : Uluslararası Halk Bilimi Dergisi
 Mimarlık Dergisi                                                 Mimarlık Haberler                                               Mobilya Dekorasyon Dergisi                                 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi- Ankara  Üniv.DTCF                                                       MUFAD Dergisi                                                   Muhafazakâr Düşünce : 3 Aylık Düşünce Dergisi       Musiqi Dünyası-Azerbaycan
 NATO Dergisi
 NeuroQuantology : An Interdisciplinary Journal of  Neuroscience and Quantum Physics
 Nobel Medicus : Multidisipliner Tıbbi, Genel Bilimsel  ve Tarafsız Dergi
 Nörolojik Bilimler Dergisi
 NöroPsikiyatri Arşivi
 Online Kozmetoloji Dergisi
 ÖZNE Felsefe Sanat Seçkisi
 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ
 PCWorld
 PdfDergi : Ücretsiz Online Bilgisayar Dergisi   PERYÖN Dergisi (Personel Yönetimi Derneği)
 Pivolka : Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış      Araştırmaları Laboratuvarı Bülteni
 Politeknik Dergisi (Gazi Üniv.)
 Popülerpsikiyatri
 Primary Care Pharmacy
 PRN Aile Hekimliği Dergisi
 Psychology Today
 Sayıştay Dergisi                                                   Semerkand                                                          Sigorta Dünyası                                               Sleep and Hypnosis : An International Journal of      Sleep, Dream and Hypnosi                                 Solunum Dergisi                                                  Sosyal Politikalar Dergisi                                        Spor Bilimleri Dergisi (Hacettepe Üniversitesi)   Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi                                      Takoz : Teknik Tırmanış Dergisi                               The Econometrics Journal Online                            The Electronic Journal of Analytic Philosophy       The European Journal of Mineral Processing and      Environmental Protection                                      The Internet TESL Journal                                     The Journal of Clinical Investigation                        The Turkish Journal of Gastroenterology                  The Turkish Online Journal of Distance Education     The Turkish Online Journal of Educational  Technology                                                     Toplum ve Hekim                                               Toplumsal Düşünce Dergisi                                 TurkishTime                                                        Türk Geriatri Dergisi                                              Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi                  Türk HIV-AİDS Tıp Dergisi                                      Türk Jinekoloji ve Ostetrik Derneği Uzmanlık Sonrası  Eğitim Dergisi                                                      Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi                                Türk Kütüphaneciliği                                             Türk Nefroloji, Dializ ve Transplantasyon Dergisi        Türk Patoloji Dergisi                                             Türk Psikiyatri Dergisi                                         Türk Psikoloji Bülteni                                         Türk Psikoloji Dergisi                                         Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni     Türk Üroloji Dergisi                                           Türk Yurdu Dergisi                                             Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi                     Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör  Bilançoları                                                         Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi           Türkiye Jeoloji Bülteni                                         Türkiye Klinikleri                                                  Uludağ Üniv. Tıp Fakültesi Dergisi                   Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi         Uluslararası Hematoloji & Onkoloji Dergisi                 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi                           Üniversite & Toplum : Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi                                                             Varia Turcica                                                   Varlık                                                                 Vergi Sorunları Dergisi                                           Vettürk e-Dergi : Veteriner Hekimlerin Sanal Dergisi   Yargı Dünyası                                                     Yasama Dergisi                                                   Yeşil Atlas                                                           Yönetim Araştırmaları Dergisi- Başkent Üniv. İİBF       Yüzüncü Yıl Üniveristesi Eğitim Fakültesi Dergisi         Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Tıp Dergisi                   Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi