Matematik-Bilgisayar Bölümü Akademik Kadro

MATEMATİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

 

Faculty Members
Name    Mail Phone    Office    Web page
Assoc. Prof. Gülnihal MERAL   gmeral@ybu.edu.tr  2311  A-317 http://ybu.edu.tr/gmeral/
Assoc. Prof. Fatih KOYUNCU fatih@ybu.edu.tr 2330    A-524 http://ybu.edu.tr/fatih/
Assoc. Prof. Niyazi ŞAHİN nsahin@ybu.edu.tr 2312  A-318 http://ybu.edu.tr/nsahin/
Asst. Prof.. Dr. Wesam TALAB    wtalab@ybu.edu.tr 2316 A-209   http://ybu.edu.tr/wtalab/