Öğretim Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Serbülend ARPA - Türk Din Musikisi ASD,  (Konservatuvar Müdür Yrd.)

Doç. Dr. Cenk GÜRAY- Türk Din Musikisi ASD, Türk Halk Müziği, Müzikoloji, Bağlama icrası

Yrd. Doç. Dr. Burcu AVCI AKBEL - Türk Sanat Müziği ASD, Viyolonsel icrası

Yrd. Doç. Dr. Alper AKDENİZ - Türk Sanat Müziği ASD, Ud icrası