Program Hakkında

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Programın amacı:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programında; halkla ilişkiler ve reklâmcılık alanlarında, planlamadan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, teorik bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırma becerisi kazanmış, mesleğin ticari, ahlaki ve hukuksal yönlerinin farkında olan elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Eğitim Süreci:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programında öğrenciler ön lisans düzeyinde 2 yıllık bir eğitim almaktadırlar. Gördükleri dersler ve staj öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin alt yapısını oluşturmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programındaki 2 yıllık eğitim süresince öğrenciler İletişim bilimine Giriş, İletişim ve Medya Meslekleri, Gazetecilik veMetin Yazarlığı, Marka Yönetimi gibi teorik dersler almakla birlikte, İşyeri Uygulaması ve Sektörel staj gibi uygulamalı eğitimler de yapılmaktadırlar.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı’nın ikinci yarıyılı sonunda yaz döneminde öğrenciler 30 (otuz) işgünü iki yüz kırk (240) saat olarak uygulamalarını yaparlar. Stajın amacı, öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek ve görev yapacakları kurumlardaki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve hizmet sürecini tanımalarını sağlamaktır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı’nda eğitim gören her öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacıyla mezun olmadan önce uygun görülen kurumlarda staj yapmak zorundadır. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye ait olmakla birlikte, staj için önerilen kurum/kuruluşun uygunluğu bölüm tarafından onaylanmalıdır.

İstihdam Olanakları:

Halkla İlişkiler programı mezunları, kurumsal şirketlerin halkla ilişkiler birimlerinde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, reklâm ajanslarında, halkla ilişkiler ajanslarında, medya planlama şirketlerinde görev alabilir veya danışman marka yöneticileri olarak çalışabilirler.

Ayrıca, Halkla İlişkiler ve Tanıtım önlisans programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na girerek Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler  4 yıllık lisans bölümlerini de bitirebilirler.  

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları: 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı, 2017 yılı itibariyle üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olup ilk kez 2017 yılında öğrenci kabul edecektir. 2017 yılında YGS-4 puanıyla 30 öğrenci programa yerleştirilebilecektir. Detaylı bilgi için 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu inceleyiniz.

Haberler