LİSANSÜSTÜ MEZUNİYET İŞLEMLERİ

 

Lisansüstü mezunu adayların, aşağıdaki belgeleri onaylı olarak ilgili ENSTİTÜ sekreterliklerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET İŞLEMLERİ

 

Tezsiz Yüksek Lisans Geçici Mezuniyet Belgesi İstem Dilekçesi

SAVUNMA SONRASI TEZ/PROJE TESLİM ve YAYIM İZİN FORMU

TEZ YAZIM KURALLARI KONTROL FORMU

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu

Transkript (Öğrenci ,Otomasyon Sisteminden Kendisi Alacaktır.)


 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA MEZUNİYET İŞLEMLERİ

 

YÖK Tez Merkezi’nin sayfasında yer alan Tez Veri Giriş Formu

        *Bu Form için http://tez2.yok.gov.tr/ adresinde Oturum Aç kısmından üye olunarak  giriş yapılacak, Tez Merkezi bölümünden  Tez Veri Giriş Formunu doldurduktan ve kaydettikten sonra bu sayfadan 2 Adet çıktı alınarak öğrenci tarafından imzalanacaktır.

Tezli Yüksek Lisans Geçici Mezuniyet Belgesi İstem Dilekçesi

Tez onay sayfası

SAVUNMA SONRASI TEZ/PROJE TESLİM ve YAYIM İZİN FORMU

TEZ YAZIM KURALLARI KONTROL FORMU

TEZLERİN TESLİMİNDE CD' LERİN HAZIRLANMASI

Transkript (Öğrenci ,Otomasyon Sisteminden Kendisi Alacaktır.)

NOT : Teslim edilen tüm tez ve proje ödevleri ilgili enstütülerin tez ve dönem projesi yazım kılavuzuna göre hazırlanmalıdır.