LİSANSÜSTÜ MEZUNİYET İŞLEMLERİ

 

Lisansüstü mezuniyet işlemleri için aşağıdaki belgelerin onaylanmış olarak ilgili ENSTİTÜ sekreterliklerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 Mezuniyet işlemleri sonrasında diploması hazır olan öğrencilere, Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan E-posta adreslerine, diplomalarını teslim alabileceklerine dair E-posta gönderilmektedir.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET İŞLEMLERİ

 

SAVUNMA SONRASI TEZ/PROJE TESLİM ve YAYIM İZİN FORMU

TEZ YAZIM KURALLARI KONTROL FORMU

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu

PROJENİN YÜKLÜ OLDUĞU CD ( 2 ADET )

ONAYLI CİLTLENMİŞ PROJE ( 3 ADET)

Transkript (Öğrenci ,Otomasyon Sisteminden Kendisi Alacaktır.)


 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA MEZUNİYET İŞLEMLERİ

 

YÖK Tez Merkezi’nin sayfasında yer alan Tez Veri Giriş Formu

        *Bu Form için http://tez2.yok.gov.tr/ adresinde Oturum Aç kısmından üye olunarak  giriş yapılacak, Tez Merkezi bölümünden  Tez Veri Giriş Formunu doldurduktan ve kaydettikten sonra bu sayfadan 2 Adet çıktı alınarak öğrenci tarafından imzalanacaktır.

Tez onay sayfası

SAVUNMA SONRASI TEZ/PROJE TESLİM ve YAYIM İZİN FORMU

TEZ YAZIM KURALLARI KONTROL FORMU

Transkript (Öğrenci ,Otomasyon Sisteminden Kendisi Alacaktır.)

TEZİN YÜKLÜ OLDUĞU CD ( 3 ADET )

ONAYLI  CİLTLENMİŞ TEZ ( 3 ADET)

TEZLERİN TESLİMİNDE CD' LERİN HAZIRLANMASI

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNLARI İÇİN  TESCİLLENMİŞ OLAN LİSANS DİPLOMA FOTOKOPİSİ (1 ADET)

NOT : Teslim edilen tüm tez ve proje ödevleri ilgili enstütülerin tez ve dönem projesi yazım kılavuzuna göre hazırlanmalıdır.