Genel Bilgi

 

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Projeler Ofisi, ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen proje ve hibeler noktasında tüm üniversite akademik/idari birim, personel ve öğrencilerine bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen tüm bilimsel, akademik ve uluslararası projelerin koordinasyonunu sağlamanın yanı sıra, proje hazırlık ve yönetim süreçlerine ilişkin çeşitli kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak multi-disipliner eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini hayata geçirmektedir.