2017-2018 AKADEMİK GÜZ YARIYILI DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER

AnasayfaDuyurular

2017-2018 AKADEMİK GÜZ YARIYILI DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER

Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

DOKTORA YETERLİK AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER SADECE UZMANLIK ALAN DERSİNİ ALMASI GEREKMEKTEDİR.

1.      Doktora yeterlilik BAŞVURUSU 02 EKİM – 13 EKİM tarihlerinde yapılacaktır.

2.      Doktora yeterlilik SINAVLARI 30 EKİM – 01 ARALIK tarihlerinde yapılacaktır.

3.     Öğrenci  doktora yeterlilik başvuru formunu danışmanı ile beraber doldurarak Anabilim Dalına teslim eder. Anabilim dalından Enstitüye başvurular Anabilim Dalı Akademik kurul kararıyla Enstitüye toplu halde üst yazıyla teslim edilir.

4.      Başvuru formuna ek olarak öğrenci transkript belgesi eklenir.

5.      Doktora yeterlik jürisi (biri danışman ve en az ikisi kurum dışından olmak üzere beş asil öğretim üyesi ile biri aynı anabilim/bilim dalından diğeri kurum dışından seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur.)

NOT:Kurum dışından gelen asil ve yedek jüri üyelerin telefon-email-yazışma adresleri ayrıca gerekmektedir….!!!

6       Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır.

7       Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç (3) gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

8      Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

9      Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılırlar.  (BİR ÖĞRENCİNİN DOKTORA YETERLİLİĞE EN FAZLA 2 DEFA GİRME HAKKI VARDIR.)

10    Doktora Yeterlilik ile ilgili tüm formların imzalarının eksik olmaması ve Formların Bölümlerden Toplu olarak Enstitüye iletilmesi gerekmektedir.  

  

-GEREKLİ FORMLAR-

 

1.      DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ ATAMA FORMU Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu

2.      DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ TUTANAK FORMU Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanak Formu

(SÖZLÜ SINAVDA KULLANILACAK)

3.      YABANCI DİL BELGESİ ( ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRIRKEN VERMİŞ OLDUĞU DİL BELGESİ )

4.      DOKTORA YETERLİK YAZILI SINAV FORMU Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Formu

(YAZILI SINAVDA KULLANILACAKTIR.)

      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.