Akademik Kadro

  Adı Soyadı E-posta Telefon Web Sayfası
Yrd. Doç. Dr. Fatma Elif KILINÇ  fekilinc@ybu.edu.tr 0312 906 19 24  ybu.edu.tr/fekilinc
Arş. Gör. Nursel BEKTAŞ nbektas@ybu.edu.tr 0312 906 00 00 ybu.edu.tr/nbektas