Akademik Kadro

Prof. Dr. Nurdan DUMAN

Öğretim Üyesi

Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları: Okul Sosyal Hizmet Madde bağımlılığını önleyici çalışmalar, Çocuk ihmal ve istismarını önleme

ÖZGEÇMİŞ


Doç. Dr. Baki YILMAZ
Öğretim Üyesi 
 
Lisans: Niğde Üniversitesi - 1997
 
Yüksek Lisans: Niğde Üniversitesi - 2001
 
Doktora: Gazi Üniversitesi - 2006
 
Araştırma Alanları: Beden Eğitimi ve Spor ABD
 

Doç. Dr. Cengiz ÖZBESLER
Öğretim Üyesi 
 
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü – 1989
 
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı – 1993
 
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı – 2001
 
Araştırma Alanları: Klinik sosyal hizmet uygulamaları, aile ve çift terapisi, çocuk ve ergenlerle klinik sosyal hizmet, çocuk koruma sistemleri ve politikaları, koruyucu aile, evlat edinme, sosyal hizmet eğitimi
 

Doç. Dr. Rıza Gökler

Öğretim Üyesi

Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Doktora: Ankara Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ


Yrd. Doç. Dr Ebru EREK KAZAN
Yrd. Doç. Dr 
 
Lisans: Hacettepe Üniversitesi - 1999
 
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi - 2004
 
Doktora: Hacettepe Üniversitesi - 2011
 
Araştırma Alanları: Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
 

Yrd. Doç. Dr Ebru GÖKALP ÖZKORKMAZ
Yrd. Doç. Dr 
 
Lisans: Ankara Üniversitesi - 1998
 
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi - 2002
 
Doktora: Ankara Üniversitesi - 2008
 
Araştırma Alanları: Histoloji, Elektron Mikroskop
 

Yrd. Doç. Dr. Nigar ÜNLÜSOY DİNÇER
Öğretim Üyesi 
 
Lisans: Hacettepe Üniversitesi- 1996
 
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü - 2003
 
Doktora : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü - 2010
 
Araştırma Alanları: Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
 

Yrd. Doç. Dr. Sena KAPLAN
Öğretim Üyesi 
 
Lisans : Hacettepe Üniversitesi 1995-1996
 
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi 2003-2004
 
Doktora : Marmara Üniversitesi 2010-2011
 
Araştırma Alanları: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
 

Yrd. Doç. Dr. Sema KOÇAŞLI
Öğretim Üyesi 
 
Lisans : HacettepeÜniversitesi - 2001
 
Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi - 2006
 
Doktora : İstanbul Üniversitesi - 2011
 
Araştırma Alanları: Hemşirelik Bölümü
 

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KOÇ
Öğretim Üyesi 
 
Lisans : Atatürk Üniversitesi - 2000
 
Yüksek Lisans : Atatürk Üniversitesi - 2004
 
Doktora : Atatürk Üniversitesi - 2009
 
Araştırma Alanları: İç Hastalıkları Hemşireliği
 

Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK
Öğretim Üyesi 
 
Lisans : Gazi Üniversitesi
 
Yüksek Lisans : Erciyes Üniversitesi
 
Doktora : Erciyes Üniversitesi
 
Araştırma Alanları: Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 

Yrd. Doç. Dr. Birgül ÖZKAN
Öğretim Üyesi 
 
Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 1999
 
Yüksek Lisans : Erciyes Üniversitesi - 2004
 
Doktora : Erciyes Üniversitesi - 2011
 
Araştırma Alanları: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 

Yrd. Doç. Dr. Sevil ŞAHİN
Öğretim Üyesi 
 
Lisans : Sakarya Üniversitesi - 2000
 
Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi - 2005
 
Doktora : Marmara Üniversitesi - 2011
 
Araştırma Alanları: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD
 

Yrd. Doç. Dr Esra ÇALIK VAR
Sosyal Hizmet Bölümü / Öğretim Üyesi 
 
Lisans : Gazi Üniversitesi 1999-2004
 
Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi 2006-2008
 
Doktora : Ankara Üniversitesi 2008-2013
 
Araştırma Alanları: Eğitimde Psikolojik Hizmetler
 
ÖZGEÇMİŞ

 
Yrd.Doç.Dr. Bahar İNKAYA
Öğretim Üyesi
 
Lisans : Abant İzzet Baysal Üniversitesi/ 1998-2002
 
Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi / 2002-2005
 
Doktora : Marmara Üniversitesi/ 2010-...
 
Araştırma Alanları: İç Hastalıkları Hemşireliği
 

 
Ögr. Gör. Hilal TÜZER
Öğretim Görevlisi 
 
Lisans : Gazi Üniversitesi - 2003
 
Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 2007
 
Doktora : Hacettepe Üniversitesi (Devam Ediyor)
 
Araştırma Alanları: Abdominal Stomalı Hastaların Stoma Bakımına Yönelik Bilgi
Düzeylerinin Belirlenmesi
 

Ögr. Gör. Tuba YILMAZER
Öğretim Görevlisi 
 
Lisans : Gazi Üniversitesi - 2008
 
Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 2011
 
Doktora : -
 
Araştırma Alanları: Ameliyat Sonrası Hastaların Ağrı Kontrolüne Yönelik Hemşirelerden
Beklentileri ve Hemşirelerin Ağrılı Hastaya Yönelik Girişimleri
 

Öğretim Görevlisi Dr. Yaser Snoubar
Öğretim Görevlisi
 
Lisans: An-Najah National University
 
Bütünleşik Doktora: Hacettepe Üniversitesi 
(Yüksek lisans ve Doktora)
 
Araştırma Alanları: Çocuk Koruma Politikaları, Okul Sosyal Hizmeti, Çocuk ve Gençlerle Sosyal Hizmet Uygulamaları, Mültecilerle Sosyal Hizmet, Savaş ve Çatışma Mağduru Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulamaları, Sosyal Politika.
 

Arş. Gör. Emine Tuğba TOPÇU
Arş. Gör. 
 
Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi 2006 - 2010
 
Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2012 (Devam Ediyor)
 
Doktora :
 
Araştırma Alanları: Hemşirelik Esasları
 

 


 

Arş. Gör. Pınar AVŞAR
Arş. Gör. 
 
Lisans : Hacettepe Üniversitesi 2001-2005
 
Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi 2009-2012
 
Doktora : Gazi Üniversitesi (Devam Ediyor)
 
Araştırma Alanları: Hemşirelik Esasları
 

Arş. Gör. Halime ABAY
Arş. Gör. 
 
Lisans : Hacettepe Üniversitesi / 2007-2012:
 
Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2013-
 
Doktora :
 
Araştırma Alanları: Hemşirelik Bölümü
 

Arş. Gör. Fadime TEKİN
Arş. Gör. 
 
Lisans : Ankara Üniversitesi 2003-2008
 
Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2013-Devam ediyor
 
Doktora : -
 
Araştırma Alanları: Hemşirelik Esasları ABD
 

Arş. Gör. Sibel PEKSOY
Arş. Gör. 
 
Lisans : Fatih Üniversitesi - 2003
 
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 2011
 
Doktora : Hacettepe Üniversitesi ( Devam Ediyor )
 
Araştırma Alanları: Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği
 

Arş. Gör. Gülay YAZICI
Arş. Gör. 
 
Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi - 2002
 
Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 2010
 
Doktora : Gazi Üniversitesi ( 2012-...)
 
Araştırma Alanları: Hemşirelik
 

Arş. Gör. Kübra YILMAZ
Arş. Gör. 
 
Lisans : Akdeniz Üniversitesi - 2009
 
Yüksek Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi - 2011
 
Doktora : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Devam
 
Araştırma Alanları: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
 

 
Arş. Gör. Şükran KOLAY
Arş. Gör. 
 
Lisans : Marmara Üniversitesi - 2013
 
Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ( Devam Ediyor )
 
Doktora : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(devam ediyor)- Klinik Odaklı Sosyal Hizmet Doktora Programı
 
Araştırma Alanları: Sosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları
 

Arş. Gör. Esra KILIÇ
Arş. Gör. 
 
Lisans : Ankara Üniversitesi - 2011
 
Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi -2014
 
Doktora : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Devam Ediyor
 
Araştırma Alanları: Aile danışmanlığı, okul sosyal hizmeti, psikiyatrik sosyal hizmet, adli sosyal hizmet, madde bağımlılığı, sığınmacı ve mültecilerle sosyal hizmet
 

 
Arş. Gör. Çiçek Nilsu VARLIKLAR
Arş. Gör. 
 
Lisans : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - 2011
 
Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 
Doktora : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi- Devam ediyor
 
Araştırma Alanları: Sosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları, sosyal politika, suçluluk.
 

 

Haberler
Etkinlikler