Akademik Kadro

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Cengiz ÖZBESLER

Öğretim Üyesi

Bölüm Başkanı V.

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü – 1989
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı – 1993
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı – 2001
Araştırma Alanları: Klinik sosyal hizmet uygulamaları, aile ve çift terapisi, çocuk ve ergenlerle klinik sosyal hizmet, çocuk koruma sistemleri ve politikaları, koruyucu aile, evlat edinme, sosyal hizmet eğitimi
Özgeçmiş


 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Nurdan DUMAN

Öğretim Üyesi

Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Doktora:Hacettepe Üniversitesi
Araştırma Alanları: Okul sosyal hizmeti, Madde bağımlılığını önleyici çalışmalar, Çocuk ihmal ve istismarını önleme
E-posta: 
Özgeçmiş


 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Esra ÇALIK VAR

Öğretim Üyesi

Lisans : Gazi Üniversitesi 1999-2004
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi 2004-2008
Doktora: Ankara Üniversitesi 2008-2013
Araştırma Alanları: Eğitimde Psikolojik Hizmetler
E-posta: esracalik82@gmail.com
Özgeçmiş


Dr. Öğr. Üyesi Yaser SNOUBAR

Lisans: An-Najah National University

Bütünleşik Doktora: Hacettepe Üniversitesi (Yüksek Lisans ve Doktora)

Araştırma Alanları: Çocuk Koruma Politikaları, Okul Sosyal Hizmeti, Çocuk ve Gençlerle Sosyal Hizmet Uygulamaları,

Mültecilerle Sosyal Hizmet, Savaş ve Çatışma Mağduru Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulamaları, Sosyal Politika.

Özgeçmiş


 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Esra KILIÇ CEYHAN

Lisans: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü – 2011
Yüksek Lisans   : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı  – 2014
Doktora : AYBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Klinik Odaklı Sosyal Hizmet Doktora Programı (Devam ediyor)
Araştırma Alanları: Aile danışmanlığı, okul sosyal hizmeti, psikiyatrik sosyal hizmet, adli sosyal hizmet, madde bağımlılığı, sığınmacı ve mültecilerle sosyal hizmet
E-posta  :
Özgeçmiş

 


Arş. Gör. Şükran KOLAY ÇEPNİ

Lisans: Marmara Üniversitesi - 2013
Yüksek Lisans: AYBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları (2016)
Doktora : AYBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Klinik Odaklı Sosyal Hizmet Doktora Programı (Devam ediyor)
Araştırma Alanları: Sosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları
E-posta  :
Özgeçmiş

 


Arş. Gör. Çiçek Nilsu  VARLIKLAR DEMİRKAZIK


Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - 2011

Yüksek Lisans : AYBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları - 2016
Doktora  :  AYBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Klinik Odaklı Sosyal Hizmet Doktora Programı (Devam ediyor)
Araştırma Alanları: Sosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları
E-posta  :
Özgeçmiş

 


  

Arş. Gör. Elmas AKIN ALTINCI

Lisans: Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü - 2014

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet AD. - 2017

Doktora: AYBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Odaklı Sosyal Hizmet Doktora Programı (2017 - Devam Ediyor)

Özgeçmiş

Haberler
Etkinlikler