Kurul Üyeleri

ADI SOYADI
UNVANI
GÖREVİ
İLETİŞİM
Cem Şafak ÇUKUR
Prof. Dr.
Başkan
cemsafak@yahoo.com
Prof. Dr. Tekin AKDEMİR 
Prof. Dr.
Üye
tekinakdemir@hotmail.com
Necmiye ÜN YILDIRIM
Prof. Dr.
Üye
necmiyeu@yahoo.com
Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE
Prof. Dr.
Üye
seldag.peschke@gmx.net
Özge GÖKBULUT ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr.
Üye
ozgegokbulut@yahoo.com
Fatma DOĞAN GÜZEL
Yrd. Doç. Dr.
Üye
fdogan@ybu.edu.tr
Behlül TOKUR 
Yrd. Doç. Dr.
Üye
behlultokur@hotmail.com
Şule ÇEKİÇ KAYA
Yrd. Doç. Dr.
Üye
sulecekic@hotmail.com
Birgül ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr.
Üye
ozkanbirgul7@gmail.com