İletişim

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU SEKRETERYASI

 


Esenboğa Külliyesi

C blok 1. Kat Rektörlük Özel Kalem - Mine Birbilen

0312 906 1004