Staj Takvimi

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

2015-2016 STAJ TAKVİMİ

İŞLEMLER

SON TARİH

AÇIKLAMA

Staj yerine onaylatılan “Zorunlu Staj Formları”nın (2 nüsha) staj komisyonuna teslim edilmesi

20 Mayıs 2016

Eksiksiz şekilde doldurulan 2 nüsha form staj yerine onaylatıldıktan sonra staj komisyonunun onayı için komisyona teslim edilir.

Zorunlu Staj Tarihleri (Alternatif 1)

 

13 Haziran 2016-28 Temmuz 2016

Toplam 30 iş günü- resmi tatil günleri çıkarılmıştır

Zorunlu Staj Dönemi II (Alternatif 2)

27 Haziran 2016-11 Ağustos 2016

Toplam 30 iş günü- resmi tatil günleri çıkarılmıştır

Staj dosyasının komisyona teslim edilmesi

Stajı takip eden akademik yarıyılın ilk haftası içinde 

Staj defteri ve kapalı zarfa konulmuş staj değerlendirme formu staj komisyonuna teslim edilir

NOT: Öğrencilerimiz stajlarını ilan edilen tarihlerde yapmak zorundadırlar. Staj tarihi olarak Alternatif I veya Alternatif II'den birini seçerek toplam 30 iş günü olacak şekilde stajlarını tamamlarlar.