ÇKBH Kadro

Yrd. Doç. Dr. Safiye KESGİN (Program Başkanı)

 

Akademik Özgeçmiş

 

 

 

 

 

 

Öğr. Gör. H. Merve İMİR

Hatice Merve (Dereli) İmir 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programını ve 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans derecesini birincilikle tamamlamıştır. Daha önce okul öncesi öğretmeni ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olan H. Merve İmir 2012-2015 yılları arasında 6-14 yaş arası üstün yetenekli çocuklara yaratıcılık ve zeka oyunları dersleri vermiştir. Çeşitli okul öncesi eğitim kurumlarına eğitim danışmalığı da yapan H. Merve İmir doktora öğrenimine Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği programında devam etmektedir. 2015 yılından itibaren TÜBİTAK doktora bursiyeri olan H. Merve İmir, doktora çalışmalarında tez aşamasındadır. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım hizmetleri Programı'nda öğretim görevlisi olarak çalışan H. Merve İmir'in akademik ilgi alanları arasında erken çocukluk gelişimi ve eğitimi, alternatif okul öncesi eğitim yaklaşımları, Reggio Emilia eğitim felsefesi, çocuklarda düşünme becerileri, eleştirel ve yansıtıcı düşünme, risk altındaki ve dezavantajlı çocuklar gibi konular yer almaktadır.

Akademik Özgeçmiş

 

 

Öğr. Gör. Elif ÖZAYDIN-DEMİRBAŞ

 

Elif Özaydın Demirbaş 2012 yılında Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği lisans programını tamamlamıştır. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümü lisans programında öğrenimine başlamış olup halen bu bölümde eğitimine devam etmektedir. 2013 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde başladığı görevine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünde devam etmiştir. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Gazi Üniversitesi Sosyal Politikalar bölümlerinde yüksek lisansa başlamıştır. 2016 yılı itibariyle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümünde öğretim görevliliği yapmakta olan Elif Özaydın Demirbaş’ ın akademik ilgi alanlarında korunmaya muhtaç çocukların gelişimi ve eğitimi, çocuk koruma sistemleri,  uluslararası boyutta çocuk koruma sistemlerinin incelenmesi ve sosyal politika açısından çocukların ele alınması gibi konular yer almaktadır. 

Akademik Özgeçmiş

 

 

Öğr. Gör. Ercan ERİNÇ

Ercan ERİNÇ 2003- 2007 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde lisans programıyla Felsefe ve Psikoloji eğitimi aldı. Daha sonra 2008 -2010 Yılları arasında Çukurova Üniversitesinde aynı alanda tezsiz yüksek lisans yaptı. 2013 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Radyo ve Televizyon Programcılığından mezun oldu. 2015 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim dalında tezli yüksek lisansını tamamladı. Aynı zamanda 2000-2004 yıllarında özel bir radyoda program yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı. 2005- 2007 yılları arasında Erzurum Doğu Tv de ana haber bültenlerini sundu. Aynı zamanda birçok bölgesel ve ulusal radyo ve Tv kanallarında (Haber editörlüğü, Haber spikerliği, Radyo programcılığı, vb.)  görevlerde bulundu. Akademik çalışma hayatına başlamadan önce özel hastane ve kamu kurumlarında İletişim uzmanı ve uzman psikolojik danışman olarak çalıştı.  2 yıl boyunca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde ebeveyn kaybı yaşayan ergenlerin rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması( Himaye et) projesinde proje yöneticiliği yaptı. Aynı zamanda Van valiliği ve Tuşba Kaymakamlığına bağlı Sodes, Erasmus projeleri ve eğitimlerinde yer aldı. Ercan ERİNÇ 2016 yılından itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Akademik ilgi alanları arasında aile içi iletişim, çocuk ve ergen psikolojisi, iletişim ve beden dili, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi konular yer almaktadır.

Akademik Özgeçmiş