TLT Kadro

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AYHAN 

Hüseyin Ayhan 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde Lisans derecesini ve 2004 yılında Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansı derecesini tamamlamıştır. 1999-2000 yıllarında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Biyokimya Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’nda görev yapmıştır. 2002-2015 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli kurumlarda görev almıştır. 2009 yılında girdiği Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı’ndan 2015 yılında Doktora öğrenimimi başarıyla tamamlayarak mezun olmuştur. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İlgi alanları arasında moleküler Filogeni, Genotiplendirme, genetik, tıbbi laboratuvar, sülük tedavisi (hirudoterapi), hayvan ekolojisi, biyoekoloji, biyoçeşitlilik, arachnida, zooloji, taksonomi gibi konular yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Murat SERT

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden 1994 yılında bölüm ve fakülte birincisi olarak mezun oldu. Araştırma Görevlisi olarak göreve başladığı Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde; 1999’da Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programını bitirdi ve Sağlık Eğitim Fakültesi, Temel Sağlık Bilimleri Bölümünde; Okutman olarak görev yaptığı dönemde başladığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalında Doktora Programını 2003’te başarı ile tamamladı. Yine Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Enstrümental Analiz Biriminde (EAB); Atomik Force Mikroskop (AFM / STM ) ve Termal Analiz Sistemleri DTG –TGA ve DSC cihazları uzmanı olarak 2006-2009 yılları arasında görev yaptı. 2009 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma  Merkezinde (YEBİM) Birim Sorumlusu görevi yanı sıra YEBİM bünyesine katılan Enstrümental Analiz Birimi cihazları uzmanı olarak ta 2009-2016 yılları arasında görevine devam etti. Eylül 2016 tarihinde atandığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında Öğretim Üyesi olarak halen görevini sürdürmektedir. Çalışma alanları arasında Sinir ve Kas Fizyolojisi, Ağır Metallerin Salınımı, Taşınımı ve Teratojenik Etkileri, Biyokimya, Genetik, Toksikoloji, Tıbbi Laboratuvar, gibi konular yer almaktadır. 

Akademik Özgeçmiş