Komisyonlar

STAJ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Öğr. Gör. Elif ÖZAYDIN DEMİRBAŞ (Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. İsmail FINDIKLI (Üye)

Öğr. Gör. Adeviye ÖZKAN-İBİŞ (Üye)

 

AKADEMİK TEŞVİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Yrd. Doç. Dr. Murat SERT

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AYHAN

Öğr. Gör. Adeviye ÖZKAN-İBİŞ