Fakülte Kurulu

FAKÜLTE KURULU

Görev Yetki ve Sorumluluklar:

-          Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

-          Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,

-          Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

 

Dekan Prof. Dr. Selami AKKUŞ
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir ÇAKIR
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Filiz AVŞAR
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özcan EREL
Prof.Temsilcisi
Prof. Dr. Osman ERSOY
Prof.Temsilcisi
Prof. Dr. Orhan DENİZ
Prof.Temsilcisi
Prof. Dr. İmdat DİLEK
Doç.Temsilcisi Doç.Dr. Mehmet Ali Nahit ŞENDUR
Doç.Temsilcisi Doç. Dr. Abdussamed YALÇIN
Yrd. Doç.Temsilcisi Yrd.Doç.Dr.Hilal NAKKAŞ