Programlar

A. Uzaktan eğitim yöntemiyle verilen dersler
 
1) Tüm Fakülteler (4500 kullanıcı)
Türk Dili 1-2 (lisans)
Türk İnkılap Tarihi 1-2 (lisans)
 
2) Mühendislik Fakültesi (250 kullanıcı)
Digital Design (lisans)
Electrical Circuits 1 (lisans)
Nanostructured Materials and Self Assembly (lisansüstü)
 
B. Sertifikasyon programları
 
1. İş güvenliği uzmanlığı (200)
Bu programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.
 
2. Aile Hekimlerinin Sürekli Eğitim Merkezi (AHUZEM-22000)
“Sürekli Mesleki Gelişim” çerçevesinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından 01.12.2012 tarihinde eğitimlere başlanmıştır. Sürekli Mesleki Gelişim, 2. Aşama uyum eğitimleri ve hizmet içi eğitimi kapsamaktadır. Bu eğitimlerin tamamına, 1. Aşama Uyum Eğitimini tamamlamış, sertifikalandırılmış ve halen fiili olarak Aile Hekimliği yapan Pratisyen Hekimler ve Aile Hekimliği Uzmanları dışındaki diğer Uzman Hekimlerin katılma zorunluluğu bulunmaktadır.
 
3. Ürün Tanıtım elemanları yeterlilik programları (ÜTE)
ÜTE adaylarının ilaç veya tıbbi ürün tanıtımında etik ve doğru bilgilendirmenin önemini anlayarak bu konularda daha fazla bilgi sahibi olmaları ve en önemlisi akılcı ilaç kullanımının ilkeleri doğrultusunda mesleki faaliyetlerini yerine getirmelerini sağlayan uzaktan eğitim programıdır.
 
C. Avrupa Birliği Projeleri
 
1. SteP (Strategy Training e-Platform)
Avrupa Birliği'nin Leonardo projesi kapsamında gerçekleşen, üniversitenizin kurucu ve koordinatör olarak yer aldığı bir uzaktan eğitim uygulamasıdır.