About the ILC / ILC Hakkında

 

AYBÜ BAĞIMSIZ ÖĞRENME MERKEZİ’NE HOŞGELDİNİZ!

WELCOME TO AYBU INDEPENDENT LEARNING CENTRE (ILC)!

AYBÜ Bağımsız Öğrenme Merkezi (ILC), yabancı dil öğrenenlerin kendilerine özgü öğrenme stratejilerini keşfetmelerine yardımcı olan, sunduğu kaynaklar ve renkli etkinliklerle İngilizce öğrenmeyi sıkıcı ve korkutucu bir deneyim olmaktan çıkaran çok farklı bir öğrenme ortamıdır.

Not alma kaygısı taşımadan, stressiz ve renkli bir ortamda, yabancı okutmanlarla etkileşim halinde, film izleyerek, şarkı söyleyerek, yabancı dergiler okuyarak İngilizcenizi geliştirmek ister misiniz?     Tüm bunları ve daha fazlasını ILC’de hiçbir ücret ödemeden yapabilirsiniz.

ILC’yi biraz daha yakından tanımaya ne dersiniz?

 

KONUM ve ÇALIŞMA SAATLERİ

Merkezimiz, AYBÜ Etlik Doğu Yerleşkesi C Blokta 5. Kat 509 numaralı salonda hizmet vermektedir. ILC, hafta içi hergün 09:30-16:30 saatleri arasında ziyaretçilerine hizmet vermektedir.

 

TARİHÇE

ILC, AYBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde 2011 yılında açılmıştır. Dönemin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sinan Bayraktaroğlu’nun öncülüğünde kurulan merkezimiz altyapısı itibariyle bir Öz Erişim Merkezi (Self-Access Centre) niteliğindedir. Kurulduğu günden bugüne değin sürekli olarak gelişen ILC, sunduğu hizmetleri her yıl daha da geliştirerek örnek bir öğrenme merkezi niteliğini kazanmıştır. 2016 yılı itibariyle 5 yaşını dolduran ILC, her geçen yıl ziyaretçilerine sunduğu öğrenme kaynaklarını ve hizmetlerini çeşitlendirmekte, her hafta yüzlerce öğrenci tarafından ziyaret edilmektedir.

 

MİSYON

ILC’de temel hedefimiz, üniversitemiz öğrencilerinin sınıf içi öğrenmeleriyle sınırlı kalmayarak kendi öğrenme sorumluluklarını alabilen, hedeflerini belirleyebilen, sorunlarına çözüm üretebilen özerk, bağımsız öğreniciler olarak gelişmelerine yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize, yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak, bireysel kullanıma uygun öğrenme kaynakları ve çok çeşitli etkinlikler ücretsiz olarak sunulmaktadır. Merkezimiz kuruluş hedeflerime ulaşmak için öğrencilerimize öğrenme danışmanlığı hizmeti de vermekte, böylelikle öğrencilerimizin bu uzun soluklu süreçte karşılaşacakları sorun ve gereksinimlere çözüm önerileri getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Merkezimiz ayrıca, gerek ulusal, gerekse de uluslararası düzeyde yabancı dil öğrenme ve öğretme süreçlerine yönelik akademik ve uygulamalı katkılarını sürdürecektir.

 

ILC’DE KİM KİMDİR?

Tarık Uzun, ILC Koordinatörü

Stephanie Lea Howard, ILC Koordinatör Yardımcısı

Öğrenme Danışmanları

 

Tarık Uzun (uzuntarik@gmail.com)

Stephanie Lea Howard

Müge Akgedik Can

Dr. Hatice Karaaslan

Mümin Şen

Gülbeyaz Çopur

 

 

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenciler

Akademik yıl içerisinde belirlenmektedir.

ILC Öğrenci Komitesi

Tüm üyeleri üniversitemiz öğrencileri arasından seçilen öğrenci komitesi, ILC’de dil ve kültür etkinlikleri düzenlemekte ve merkezin yönetiminde söz sahibi olmaktadır.

 

ARAŞTIRMA

ILC gelişimini, yürüttüğü bilimsel araştırmalarla temellendirmektedir. Merkezimiz gerçekleştirdiği çalışmalarla ulusal ve uluslararası literatüre katkıda bulunmakla birlikte, dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen akademik çalışmaları da dikkatle izlemektedir. Bugüne dek merkezimiz bünyesinde yapılmış çalışmalar, kurumumuz öğretim elemanlarınca hazırlanan yayınlar ve sunulan bildiriler aşağıda sıralanmaktadır:

Tez

Uzun, T. (2013). Yükseköğretimde bağımsız öğrenme merkezini kullanan  İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme eğilimleri ve biçemleri [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Nasöz, M. (2015).Turkish EFL learners’ readiness for autonomy and attitudes toward selfaccess center [Unpublished master’s dissertation]. İhsan Doğramacı Bilkent University, Ankara, Turkey.

Bildiri

Etkinlik: III. European Conference on Social and Behavioral Sciences,

Konuşmacı(lar): Tarık Uzun

Bildiri Başlığı: Learning Styles of Independent Learning Centre Users

Tarih ve Yer: Sapienza University in Rome, 6-8 Şubat 2014.

 

Etkinlik: Learners & Teachers as Companions on the Road to Autonomy; IATEFL LASIG (Learner Autonomy Special Interest Group) Local Conference

Konuşmacı(lar): Tarık Uzun

Bildiri Başlığı: Learning Styles of Independent Learning Centre Users

Tarih ve Yer: Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 29-30 Mayıs 2014. 

 

Etkinlik: The Self in Language Learning (SILL) International Conference

Konuşmacı(lar): Tarık Uzun, Dr. Hatice Karaaslan, Mümin Şen

Bildiri Başlığı: Going Beyond the Regular Curriculum: Towards the Development of a Language Advisory Program (LAP)

Tarih ve Yer: Çağ Üniversitesi, Mersin, 17-19 Eylül 2015. 

 

Yayın

Uzun, T. (2014). General tendencies of English language learners in using an independent learning centre within the Turkish higher education context. Studies in Self-Access Learning Journal, 5(2), 98-111.

Uzun, T. (2014). Learning styles of independent learning centre users. Studies in Self-Access Learning Journal, 5(3), 246-264.

Uzun, T., Karaaslan, H., Şen, M. & (2016). On the road to developing a learning advisory program (LAP). Studies in Self-Access Learning Journal, 7(1),84-95.

Uzun, T., Karaaslan, H., Şen, M. & (2016). Going beyond the regular curriculum: Towards the development of a learning advisory program (LAP). Proceedings of the Self in Language Learning (SILL) Conference, 1-11.

Karaaslan, H. (October/November, 2016). [Review of the book Reflective Dialogue: Advising in language learning, by S. Kato & J. Mynard]. Independence Newsletter of the IATEFL Learner Autonomy Special Interest Group (68), 44-47.

 

Merkezimiz ayrıca, dünyada “Self-Access Learning” alanındaki tek akademik dergi olan SISAL Journal’ın  kapağında iki kez yer almıştır.