ETKİNLİKLER

AnasayfaETKİNLİKLER

Ankara Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Sempozyumu (AUİLS) - 2017

Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için etkinliğin üzerine tıklayınız. Detaylı incele

Türkiye'nin Dış İlişkilerinin Son On Yılı Panel Serisi 7 : Turkiye-Rusya İlişkileri

27 Aralık 2016 tarihli Türkiye-Rusya İlişkilerinin Son 10 yılı Paneline tüm ilgililer davetlidir. Panelimiz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin moderatörlüğünde gerçekleşecek olup alanında uzman değerli hocalarımız Doç. Dr. Toğrul Ismayil (TOBB ETÜ), Yrd. Doç. Dr. Seçkin Köstem (Bilkent Üniversitesi) ve Prof. Dr. Fırat Purtaş (Gazi Üniversitesi) katılımlarıyla gerçekleşecektir. Panelimize tüm ilgilileri davet ediyor ve teşriflerinizi bekliyoruz. Detaylı incele

"Sykes-Picot gizli Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu"

ULİSA ile ATAM ortaklığında "Sykes-Picot gizli Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu" 1-2 Aralık 2016 tarihlerinde AYBÜ Etlik Yerleşkesi Doğu Kampüs Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Detaylı incele

Akademi-Think Tank – Bürokrasi Buluşmaları

“Akademi - Think Tank - Bürokrasi Buluşmaları” ile bu kurumlar arasındaki köprülerin güçlü bir şekilde kurulmasını ve bu kurumlar arasında ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak bir platform olmayı amaçlamaktadır. İlgili kurumların temsilcilerini güncel sorunlar hakkında önceden belirlenmiş gündemler çerçevesinde bir araya getirecek olan bu etkinlikte, ilgili konu üzerine her gruptan belirlenecek bir temsilci tarafından sunumlar yapılması ardından katılımcılar ile karşılıklı soru/cevap ve tartışma ortamı oluşturulması planlanmaktadır. Detaylı incele

ULİSA “Uluslararası İlişkiler Simülasyonları”

Simülasyon, gerçek hayatta karşılaştığımız bir durumun bir benzerini yaratma çalışmasıdır. Temel amacı gerçeğe en yakın koşullarda nasıl davranılabileceği konusunda bilgi sahibi olmaktır. Simülasyonlar, genellikle rolleri önceden belirlenmiş oyuncular tarafından oynanırlar. Uluslararası ilişkiler simülasyonları çerçevesinde ULİSA’nın hedefi katılımcıları da belirli süreçlerin içerisine dahil ederek Uluslararası ilişkiler ve Strateji gibi konularda aktif öğrenme teknikleriyle eğitmektir. Detaylı incele

ULİSA “Kolokyum: Araştırma Tartışma Serisi”

Özellikle “sosyal” bilimler çatı teriminin de ifade ettiği üzere, akademi içerisinde sosyalleşme, ortaya konan işlerin niteliğini belirleyebilecek kadar önemlidir. Akademisyen olmak isteyen kişilerin araştırmalarını sunup nitelikli yorumlarla etkin olarak tartışabileceği yarı-resmi ortamlar oluşturmak, üniversite genelinde yüksek kalitede işler ortaya koyan, araştırma-merkezli bir akademik kültürün ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Bu sosyalleşme etkisinin yanı sıra, Kolokyum oturumlarının, geleceğin akademisyenlerini, ileride içinde bulunacakları tez jürisi, konferans ve çalıştay gibi resmi ortamlara aşina hale getirmesi beklenmektedir. Detaylı incele

ULİSA “Bilim Felsefesi, Yöntem ve Kuram” Seminerleri

Yıl boyunca çeşitli aralıklarda yapılacak olan bu seminerlerle lisansüstü öğrencilere ve akademik çalışmalarla ilgilenen diğer bireylere bu üç alanın önemine dair bilgiler verilmesi ve akademik çalışmalardaki bu farkındalığın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Detaylı incele

ULİSA ”Sorunlar/Çözümler Çalıştayı-Raporu”

Sorunlar/Çözümler Çalıştayı ULİSA bünyesinde dış politika ve strateji konularında ULİSA yönetim kurulunca belirlenecek birtakım konular çerçevesinde, Türkiye’nin güncel sorunlarının tartışıldığı ve bu sorunlara çözüm önerilerinin geliştirildiği raporların hazırlandığı yıllık çalıştaydır. Detaylı incele

ULİSA “Anadolu’dan Ortaklar” Programı

Anadolu’dan Ortaklar programı YBÜ çatısı altında ülkemizde bulunan üniversiteler bünyesinde uluslararası ilişkiler ile strateji konularında çalışmalar yapan bölüm ve enstitüler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve bağlantılar kurulmasını amaçlayan bir etkinliktir. Detaylı incele

ULİSA Tematik/Kavramsal ve Kuramsal Tartışma Toplantıları

Bu toplantılar uluslararası ilişkiler ve strateji ile ilgili kavramların doğuşu, gelişimi ve ne anlama geldiğinin akademik bir ortamda tartışılmasını sağlamak üzere planlanmıştır. Detaylı incele

ULİSA “Türkiye’nin Komşuları” ve “Türk Dış Politikasında Son 10 Yıl” Seminerleri

Bu seminerler Türkiye’nin komşu ülkeler ve bölgeler ile ilişkisinin derinlemesine analiz edildiği toplantılardır. Detaylı incele
      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.